Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1. Rekisterinpitäjä
Mikael Kytönen
Poste Restante
00100 Helsinki
Puh. +358449507222

2. Rekisteriasiat
Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
Yhteyssivu.com – Asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Yhteyssivu.com:in oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Yhteyssivu.com:in ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Yhteyssivu.com:in viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot käyttäjistä:

– Etunimi
– Sukunimi
– Yrityksen nimi
– Maa
– Katuosoite
– Postinumero
– Postitoimipaikka
– Provinssi
– Puhelin
– Sähköpostiosoite
– Tilaustiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan Yhteyssivu.com:in verkkokauppajärjestelmästä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Yhteyssivu.com:in tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.